RESEARCH PAPER
Methods of metals speciation in water/soil solution
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Akademia Rolnicza, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-30
 
 
Acta Agroph. 2001, (48), 117-125
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A short characteristic, based on literature, of chosen analytical and numerical methods is presented in the paper. Moreover, some comments on them as well as examples of research comparing of various methods are shown.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Metody specjacji metali w roztworze wodnym/glebowym
specjacja metali, roztwór glebowy, metody specjacji
W pracy przedstawiono krótką charakterystykę niektórych metod eksperymentalnych oraz numerycznych specjacji metali w roztworach wodnych i glebowych na podstawie literatury. Przedstawiono ponadto ważniejsze uwagi i komentarze autorów o nich jak również przykłady badań porównujących różne metody między sobą.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top