RESEARCH PAPER
Dolomite application for chemical stabilization of sewage sludge
 
More details
Hide details
1
Department of Chemistry, University of Agriculture, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-03
 
 
Acta Agroph. 2002, (70), 173-179
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Problem of sewage sludge that is hazardous for natural environment is well known. Utilization of wastes is difficult due to often elevated heavy metals contents. Wastes are usually taken away to dumping ground. New methods for sewage sludge utilization taking into account their influence on the environment are still searched for. Therefore, it is useful to undertake studies leading to reduction of metal ions migration from wastes, to transfer them into hardly soluble compounds through dolomite application. Sewage sludge was treated with variable doses of dolomite (10, 20, 30%) for 6, 12 and 18 months. After that, sludge samples were treated with distilled water for 1 day and contents of metals were determined in filtrate using AAS technique. Distilled water mobilized the highest amounts of Pb, Mn and Zn from sewage sludge and that after dolomite treatment. Levels of mobilized ions: Mn, Cu, Cd, Fe and Cr decreased along with the increase of dolomite content Zn, Pb and Ni ions were mobilized in increasing amounts from sewage sludge containing increasing dolomite doses. Study results point out that application of 10% dolomite for sewage sludge treatment transferred heavy metals in hardly soluble compounds reducing their migration in an environment. Treated sewage sludge can be safely stored in the environment just after 6 months of seasoning.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie dolomitu do stabilizacji chemicznej osadów pościekowych
osad pościekowy, dolomitowanie, metale ciężkie
Osad pościekowy traktowano różnymi dawkami dolomitu (10, 20, 30%) przez 6, 12 i 18 miesięcy. Po tym czasie próbki osadu traktowano wodą redestylowaną przez 1 tydzień i w przesączach oznaczono zawartość metali techniką ASA. Woda redestylowana uruchamiała z osadu pościekowego i osadów dolomitowanych największe ilości jonów Pb, Mn i Zn. Ze wzrostem zawartości dolomitu w osadzie malały ilości uruchomionych jonów Mn, Cu, Cd, Fe i Cr. Z osadu zawierającego wzrastające dawki dolomitu jony Zn, Pb i Ni były uruchamiane w coraz większych ilościach. Z badań wynika, że dolomitowanie osadów dawką 10% przeprowadza zawarte w nich metale ciężkie w związki trudno rozpuszczalne, ograniczając ich migrację w środowisku. Dolomitowany osad pościekowy może być bezpiecznie składowany w środowisku już po 6 miesiącach sezonowania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top