RESEARCH PAPER
Influence of location in relief on soil aggregation and aggregate water stability of deluvial soils developed from loess
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Akademia Rolnicza, ul. Króla Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-30
 
 
Acta Agroph. 2001, (48), 99-105
 
KEYWORDS
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ położenia w rzeźbie terenu na agregację i wodoodporność agregatów gleb deluwialnych wytworzonych z lessu
gleby deluwialne, gleby płowe, skład agregatowy, wodoodporność agregatów
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top