RESEARCH PAPER
Seasonal changes of water-stable aggregate content in eroded soils lessives developed from loess
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environment Management, University of Agriculture, S. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-18
 
 
Acta Agroph. 2001, (56), 219-231
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Two years' studies showed that water-stable aggregate content of diameter in 0.25-10 mm in the surface layer of eroded soils lessives developed from loess decreased in the fall and winter, and increased in the spring and summer. The least aggregate water stability were observed in February and March and the largest in July and August. Content of the water-stable aggregates showed positive correlation with soil temperature, and negative correlation with water content in time of sampling. Seasonal changes in the water-stable aggregate content were considerably larger than the differences induced various class of soil erosion.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Sezonowe zmiany za wartości wodoodpornych agregatów w erodowanych glebach płowych wytworzonych z lessu
wodoodporność agregatów, sezonowa zmienność, gleby płowe, gleby zerodowane
Dwuletnie badania wykazały, że zawartość wodoodpornych agregatów o wymiarach 0,25-10 mm w poziomie Ap gleb płowych w różnym stopniu zerodowanych, zmniejszała się w miesiącach jesiennych i zimowych a zwiększała się wiosną i latem. Najmniejszą wodoodporność agregatów stwierdzono w lutym i marcu, a największą – w lipcu i sierpniu. Zawartość wodoodpornych agregatów wykazywała ścisłą dodatnią korelację z temperaturą i ujemną korelację z wilgotnością gleby w czasie pobierania próbek. Sezonowe zmiany w zawartości wodoodpornych agregatów były znacznie większe, niż różnice spowodowane różnym stopniem zerodowania gleb.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top