RESEARCH PAPER
Influence of polish primitive horse on some soil properties in reserve in the Roztoczański National Park
 
More details
Hide details
1
Zakład Gleboznawstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Akademicka 19, 20-033 Lublin, Poland
 
2
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-30
 
 
Acta Agroph. 2001, (48), 89-97
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the research was to evaluate the influence of Polish primitive horse on some soil properties Polish Primitive Horse Reserve in the Roztoczański National Park. The studies were carried in the places of frequent occurence of herd, i.e.: feeding rack and paths treaded by the horses. Changes were observed in morphology and in some chemical and physical properties of studied soil as compared to natural soil.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ konika polskiego na wybrane właściwości gleb ostoi w Roztoczańskim Parku Narodowym
Właściwości gleb, konik polski, ostoja, Roztaczański Park Narodowy
Celem pracy jest ocena wpływu, jaki wywiera na gleby obecność stada konika polskiego w obrębie ostoi w Roztoczańskim Parku Narodowym. Badania przeprowadzono w miejscach częstego przebywania stada, tj. okolice paśnika i ścieżki wydeptane przez koniki. Zaobserwowano istotne zmiany w morfologii oraz niektórych właściwościach chemicznych i fizycznych gleb ostoi w porównaniu z gleba kontrolną- poza ostoją.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top