RESEARCH PAPER
Influence of magnetic field on yield seeds and mechanical properties of some types of cereals
 
More details
Hide details
1
Katedra Fizyki AR, ul. Akademicka 13, 20-033 Lublin
 
2
Instytut Genetyki i Hodowli Roślin AR, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
 
Publication date: 2021-12-09
 
 
Acta Agroph. 2003, (82), 159-164
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The presented research concerns an effect of magnetic field with 30 mT magnetic induction on triticale, wheat couch grass and hibrid. The obtained results proved that magnetic field effects on field germination capacity, yields and mechanical properties of modulus elasticity of culm. The stronger effect was observed in case of 30 seconds magnetic field treatment.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ pola magnetycznego na plon i cechy mechaniczne źdźbeł niektórych form zbóż
pole magnetyczne, pszenżyto, pszenperz, moduł sprężystości podłużnej źdźbeł
Prezentowane badania dotyczą wpływu zmiennego pola magnetycznego o indukcji magnetycznej 30 mT, oddziaływującego przedsiewnie, na nasiona pszenżyta, pszenperzu i mieszańca tych form przez 8 i 30 sekund. Stwierdzono wpływ pola magnetycznego na polową zdolność wschodów, plony i moduł sprężystości podłużnej źdźbeł oraz, że silniejsze efekty występują, jeżeli pole magnetyczne oddziałuje przedsiewnie na nasiona przez 30 sekund.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top