RESEARCH PAPER
Improving of seeds quality with the frequent magnetic field. Field experiment
 
More details
Hide details
1
Department of Plant Physiology Warsaw Agricultural University, Nowoursynowska 166,02-787 Warszawa, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-28
 
 
Acta Agroph. 2002, (62), 113-126
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The influence of low frequent magnetic field on the rate of emergence, development and yielding of two varieties of spring wheat ­- Jota and Sigma and spring triticale Jago was examined in three years experiments. It was found that frequent magnetic field improved rate of emergence of treated seeds. Accelerated plats development, multiplied numbers and weight of kernels per plant. Examined varieties of spring wheat differed in reactions at frequent magnetic field. Jota had better effect of biostimulation. A beneficial effect was observed especially for plants growing for old, low vigorous kernels.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Poprawa jakości materiału siewnego za pomocą zmiennego pola magnetycznego. Doświadczenia polowe
plonowanie, pole magnetyczne, polowa zdolność wschodów, pszenica, pszenżyto
Badano wpływ zmiennego pola magnetycznego niskiej częstotliwości na polową zdolność wschodów, rozwój i plonowanie dwóch odmian pszenicy jarej ­- Jota i Sigma oraz pszenżyta jarego odmiany Jago. Badania prowadzono przez trzy lata. Stwierdzono, że zmienne pole magnetyczne zwiększa polową zdolność wschodów, przyspiesza rozwój roślin, zwiększa krzewistość roślin oraz długość kłosów. Obserwowano również zwiększenie liczby i masy ziarniaków z rośliny. Badane odmiany pszenic w różny sposób odpowiadały na działanie zmiennego pola magnetycznego. Odmiana Jota wykazywała lepszy efekt biostymulacji. Korzystne działanie pola magnetycznego stwierdzono szczególnie dla roślin wyrosłych z ziarniaków starych, o obniżonym wigorze.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top