RESEARCH PAPER
Influence of bifilar winding filter voltage on removal efficiency of plant dust from air
 
More details
Hide details
1
Wydział Elektryczny, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin
 
 
Publication date: 2021-12-09
 
 
Acta Agroph. 2003, (82), 165-175
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Dust generation very often attends plant material industrial processing (i.e. in mills, groats production). The undesirable dusting of air influences product quality, equipment service and can be harmful to environment. The dustiness can be reduced or removed using mechanical methods. It is possible to find methods based on electrical field energy beside typical ones, which are mechanical. The paper presents research results of the bifilar filter efficiency carried out on the laboratory test stand.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ napięcia zasilania filtru bifilarnego na skuteczność usuwania pyłów roślinnych z powietrza
odpylanie, filtr bifilarny, pył organiczny
Procesom przemysłowej obróbki materiałów roślinnych często towarzyszy powstawanie pyłów (młyny, kaszarnie, itp.). Niepożądane oddziaływanie zapylonego powietrza wpływa na jakość produktów, zakłóca obsługę urządzeń i może być szkodliwe dla środowiska. Zapylenie można zredukować lub zlikwidować metodami mechanicznymi. Oprócz standardowych, mechanicznych sposobów usuwania pyłów można wyodrębnić techniki opierające się na wykorzystaniu energii pola elektrycznego. W artykule zaprezentowano wyniki badań sprawności odpylania filtru bifilarnego, przeprowadzonych na laboratoryjnym stanowisku badawczym.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top