RESEARCH PAPER
Germination of white cabbate seeds in stationary magnetic field
 
More details
Hide details
1
Department of Physics Agricultural University, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-28
 
 
Acta Agroph. 2002, (62), 75-82
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper results of effect of stationary magnetic field on germination of cabbate seeds Kamienna Głowa cultivar were presented. The seeds germinated in eight different magnetic fields . Magnetic field 70 mT, 120 mT and 210 mT had the greatest influence on germination. Germination in this field was described by the help equation of logistic curve.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kiełkowanie nasion kapusty białej w stałym polu magnetycznym
pole magnetyczne, kiełkowanie nasion kapusty, krzywa logistyczna
W pracy przedstawiono wyniki dotyczące wpływu stałego pola magnetycznego na proces kiełkowania nasion kapusty białej odmiany Kamienna Głowa. Nasiona kiełkowały w ośmiu różnych polach magnetycznych. Stwierdzono, że pola 70 mT, 120 mT i 210 mT miały największy wpływ na proces kiełkowania . Dla tych trzech przypadków kiełkowanie opisano przy pomocy modelu matematycznego (krzywej logistycznej).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top