RESEARCH PAPER
Magnetic field as a method of seeds vigour estimation
 
More details
Hide details
1
Department of Plant Breeding and Seeds Science, Agricultural University, Nowoursynowska 166. 02-686 Warszawa, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-28
 
 
Acta Agroph. 2002, (62), 103-111
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Paper presents the influence of low frequent magnetic field on the seeds material of different species of agricultural plants: spring wheat, spring triticale, soybean, maize and sugar beet. Frequent magnetic field did not influence at germination and growing of seedlings from seeds of high quality germinated at optimal conditions. Profitable effect of magnetic field was seen when seeds germinated at stress conditions, for example at low temperature. This effect was more expressive for the seeds of soy bean or maize germinated at low temperature. Laboratory germination rate of these seeds increased about 20 per cent. It was also seen acceleration of germination. It demanded acceleration of ground germination rate and raise chance of seedling for survive, creating normal plants and yielding. That is important for practical agriculture.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Pole magnetyczne jako środek poprawy wigoru nasion
kiełkowanie, nasiona, pole magnetyczne, warunki stresowe
Prezentowana praca przedstawia wpływ zmiennego pola magnetycznego niskiej częstotliwości na materiał siewny różnych gatunków roślin rolniczych: pszenicy jarej, pszenżyta jarego, soi, kukurydzy i buraka cukrowego. Nie stwierdzono wpływu pola magnetycznego na kiełkowanie i wzrost siewek roślin wyrosłych z nasion dobrej jakości kiełkujących w optymalnych warunkach środowiska. Korzystne działanie pola magnetycznego uwidacznia się, gdy nasiona kiełkują w warunkach stresowych, np. w niskiej temperaturze otoczenia. Korzystny efekt działania pola magnetycznego jest lepiej widoczny w przypadku nasion roślin ciepłolubnych np. soi czy kukurydzy, kiełkujących w warunkach stresu temperaturowego. Laboratoryjna zdolność kiełkowania takich nasion wzrasta o 20%. Następuje również przyspieszenie kiełkowania. Oznacza to przyspieszenie wschodów polowych i zwiększenie szansy siewek na przeżycie, wytworzenie prawidłowych roślin i wydanie plonu, co jest ważne dla praktyki rolniczej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top