RESEARCH PAPER
Energetic estimate of grain flaking process in the multigrain flakes production
 
More details
Hide details
1
Katedra Maszynoznawstwa i Inżynierii Przemysłu Spożywczego AR, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin
 
 
Publication date: 2021-12-09
 
 
Acta Agroph. 2003, (82), 151-158
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Paper presented the range of energy consumption during flaking different methods of seasoned grain mixtures process. It was determinated the influence of primery moisture content and chosen hydrothermical treatment methods of mixed groats products to the energy consumption of its contemporaneous flaking process.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena energetyczna procesu płatkowania ziarniaków w produkcji płatków wieloziarnowych
obróbka hydrotermiczna ziarniaków, płatkowanie, energochłonność procesu
W pracy przedstawiono zakres zmian energii zużywanej w trakcie procesu płatkowania mieszaniny ziarniaków, poddanych wcześniej różnym metodom kondycjonowania. Określano wpływ wilgotności wyjściowej i wybranych metod obróbki hydrotermicznej, kilku zmieszanych ze sobą surowców kaszarskich w odniesieniu do nakładów energii potrzebnej do realizacji procesu ich płatkowania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top