RESEARCH PAPER
Germination of onion seeds in stationary magnetic field
 
More details
Hide details
1
Department of Physics Agricultural University, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-28
 
 
Acta Agroph. 2002, (62), 69-74
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper the influence of magnetic field on germination of onion seeds Sochaczewska cultivar was presented. Five different magnetic field was used. The greatest effect in fields with 40 and 80 mT magnetic induction was observed. The germination of onion seeds in magnetic field described by the help of logistic curve.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kiełkowanie nasion cebuli odmiany sochaczewska w stałym polu magnetycznym
pole magnetyczne, nasiona cebuli, kiełkowanie w polu magnetycznym
W pracy przedstawiono wpływ zmiennego pola magnetycznego o różnym natężeniu na kiełkowanie nasion cebuli odmiany Sochaczewska, Z pięciu zastosowanych wariantów, dla dwóch o indukcji magnetycznej 40mT i 80mT stwierdzono największy efekt dodatni. Kiełkowanie nasion w tych polach opisano przy pomocy modelu matematycznego krzywej logistycznej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top