RESEARCH PAPER
Effect of variety and rootstock on growth and yielding of sweet cherry tree
 
More details
Hide details
1
Katedra Sadownictwa i Szkółkarstwa, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
 
2
Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin
 
 
Final revision date: 2018-11-28
 
 
Acceptance date: 2018-11-29
 
 
Publication date: 2018-12-13
 
 
Corresponding author
Magdalena Kapłan   

Katedra Sadownictwa i Szkółkarstwa, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2018, 25(4), 449-459
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract. The research objective was assessment of growth and yielding of four cultivars of sweet cherry trees grafted on two rootstocks. The studies were carried out over the years 2011-2013 in the orchard located in the Sandomierska Upland area. The research material included four 3 to 5 years old sweet cherry trees of `Kordia`,`Regina`,`Summit`,`Vanda` cvs budded onto GiSelA 5 and Colt rootstocks. The growth of four sweet cherry cultivars estimated by the trunk cross-sectional area, volume of the crown, cropping efficiency coefficient and productivity of the crown significantly depended on a cultivar and rootstock type. On average, the ‘Summit’ cv. trees produced the significantly highest yields throughout the study period, whereas ‘Kordia’ and ‘Vanda’ the significantly lowest. The trees grafted on the GiSelA 5 rootstock had the significantly decreased trunk cross-sectional area and the crown volume together with significantly higher cropping efficiency coefficient, productivity of the crown and average yielding over the research period as compared to the trees developed on the Colt rootstock. The significantly highest fruit and stone weight was determined for the ‘Regina’ cv. The sweet cherry fruit of ‘Kordia’ and ‘Regina’ cultivars showed a significantly higher extract content as against the others. A rootstock type did not affect significantly sweet cherry fruit and stone weight, stone percentage in fruit or extract content
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ odmiany i podkładki na wzrost i plonowanie czereśni
podkładka, odmiana, czereśnia, Colt, GiSelA 5, ekstrakt
Streszczenie: Celem przeprowadzonych badań była ocena wzrostu i plonowania drzew czterech odmian czereśni okulizowanych na dwóch podkładkach. Badania przeprowadzono w latach 2011-2013 w sadzie produkcyjnym zlokalizowanym na terenie Wyżyny Sandomierskiej. Materiał doświadczalny obejmował czereśnie odmian: ‘Kordia’, ‘Regina’, ‘Summit’ i ‘Vanda’ w wieku od 3 do 5 lat okulizowane na podkładkach: GiSelA 5 i Colt. Wzrost drzew czterech odmian czereśni określony powierzchnią przekroju poprzecznego pni, objętością korony, współczynnikiem intensywności owocowania i produktywności korony istotnie zależał od odmiany i typu zastosowanej podkładki. Drzewa odmiany ‘Summit’ średnio za cały cykl badań plonowały istotnie najlepiej, zaś ‘Kordia’ i ‘Vanda’ istotnie najsłabiej. Drzewa uszlachetniane na podkładce GiSelA 5 charakteryzowały się istotnie mniejszą powierzchnią przekroju poprzecznego pni i objętością korony oraz istotnie większym współczynnikiem intensywności owocowania, produktywności korony oraz średnim plonem za cały cykl badań niż drzewa na podkładce Colt. Istotnie największą masą owocu czereśni i pestek charakteryzowała się odmiana ‘Regina’. Owoce odmian ‘Kordia’ i ‘Regina’ zawierały istotnie więcej ekstraktu niż owoce pozostałych odmian. Nie wykazano istotnego wpływu typu podkładki na masę owocu i pestki, procentowy udział pestki w owocu oraz poziom ekstraktu.
 
REFERENCES (19)
1.
Battistini A., Battistini G., 2005. Victor: a semi-dwarfing cherry rootstock for dry condition. Acta Hort., 667, 189-190, doi:10.17660/ActaHortic.2005.667.27.
 
2.
Bielicki P., Rozpara E., 2010. Growth and yielding of ‘Kordia’ sweet cherry trees with various rootstock and interstem combinations. J. Fruit Ornam. Plant Res., 18(1), 45-50.
 
3.
Callsen O., 1998. Recent developments in cherry rootstock research. Acta Hort., 468, 219-227, doi:10.17660/ActaHortic.1998.468.27.
 
4.
Grzyb Z.S., 1999. Rola podkładki i wstawki w regulowaniu wzrostu i owocowania drzew czereśni. Zesz. Nauk. AR Kraków, 351, 66, 11-21.
 
5.
Grzyb Z.S., Sitarek M., Guzowska-Batko B., 2005. Results of sweet cherry rootstock trial in Nothern Poland. Acta Hort., 667, 207-210, doi:10.17660/ActaHortic.2005.667.30.
 
6.
Grzyb Z.S., Sitarek M., Lis J., 2000. Wzrost i owocowanie czereśni szczepionych na różnych podkładkach wegetatywnych. Roczn. AR Poznań CCCXXIII, Ogrodn. 31, 51-56.
 
7.
Grzyb Z.S., Sitarek M., Omiecińska B., 1998. Growth and fruiting of five sweet cherry cultivars on dwarfing and vigorous rootstocks. Acta Hort., 468, 333-338, doi:10.17660/ActaHortic.1998.468.40.
 
8.
Kapłan M., 2016. Podkładki dla czereśni – trudny wybór. Czereśnia 2, 16-19.
 
9.
Kemp H., Wertheim S.J., 1996. First results of two international cherry rootstock trails. Acta Hort., 410, 167-176, doi:10.17660/ActaHortic.1996.410.25.
 
10.
Makosz E., Szafrańska B., 2006. Przyszłościowy rozwój sadownictwa i szkółkarstwa sadowniczego w naszym kraju. “Przyszłość polskiego sadownictwa”, Wyd. AR Lublin, 17-34.
 
11.
Perry R.L., Runkel J.L., Longstroth M.A., 1996. The effects of rootstock on the performance of ‘Hedelfingen’ and ‘Montmorency’ cherry in Michigan. Acta Hort. 410, 257-263, doi:10.17660/ActaHortic.1996.410.37.
 
12.
Rozpara E., 2000. Czereśnia. Zeszyty Pomologiczne. ISiK, Skierniewice.
 
13.
Sitarek M., Grzyb Z.S., Omiecińska B., 2005. Performance of sweet cherry trees on Gisela 5 rootstock. Acta Hort., 667, 389-391, doi:10.17660/ActaHortic.2005.667.55.
 
14.
Stachowiak A., Świerczyński S., Kolasiński M., 2014. Growth and yielding of sweet cherry trees grafted on new biotypes of Prunus mahaleb (L.). Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus 13(5), 131-143.
 
15.
Stehr R., 2005. Experiences with dwarfing sweet cherry rootstocks in Nothern Germany. Acta Hort., 667, 173-177, doi:10.17660/ActaHortic.2005.667.25.
 
16.
Webster A.D., 1998. Strategies for controlling the size of sweet cherry trees. Acta Hort., 468, 229-240, doi:10.17660/ActaHortic.1998.468.28.
 
17.
Wertheim S.J., Balkhoven J.M.T., Callsen O., Vercamman J., Ystaas J., Vestrheim S., 1998. Results of two international cherry rootstock trials. Acta Hort., 468, 249-264, doi:10.17660/ActaHortic.1998.468.30.
 
18.
Wociór S., 2008a. The effect of rootstock on the growth and yielding of cultivar ‘Kordia’ sweet cherry trees. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus 1 (1), 21-26.
 
19.
Wociór S., 2008b. The effect of rootstock on the growth and yielding of “Regina” cherry trees. Folia Hortic., 20(1), 15-22, doi:10.2478/fhort-2013-0102.
 
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top