The effect of variety and agrotechnical factors on nutritive value of soybean seeds
 
More details
Hide details
1
Department of Pig Breeding, Animal Nutrition and Food, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Judyma 10, 71-460 Szczecin
 
2
University of Life Sciences in Lublin Faculty of Herbology and Techniques of Plant Cultivation ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
3
Department of Agronomy, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Papieża Pawła VI 3, 71-434 Szczecin, Poland
 
 
Publication date: 2017-11-30
 
 
Acta Agroph. 2017, 24(3), 395-404
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of the study was to determine the effect of cultivation system, plant arrangement and soybean genotype on the content of nutrients. The experiment was conducted in Czesławice near Lublin. The first factor was the system of cultivation (ecological and conventional), the second one – soybean variety (‘Aldana’ and ‘Merlin’), third – spacing of rows (35 and 22.5 cm). In samples of seed from 2016 harvest, the content of dry matter, crude protein, crude fat, crude fibre, crude ash and NFE (nitrogen free extract) was studied. Experimental systems (conventional and ecological) and row spacing (35 and 22.5 cm) did not significantly differentiate the chemical composition of soybean seeds. The varietal factor influenced the chemical composition of soybean seeds. The ‘Aldana’ soybean seeds contained significantly more crude ash and less crude fat than the ‘Merlin’ variety. Based on the study it is difficult to clearly identify the influence of agrotechnical factors on seed quality. It seems that the meteorological conditions prevailing during the growing season of a particular region of cultivation and the genotype of particular varieties appear to be decisive.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ czynników genetycznych i agrotechnicznych na wartość odżywczą nasion soi
Glycine max L, odmiana, składniki odżywcze, uprawa ekologiczna, uprawa konwencjonalna, rozstawa rzędów
Celem pracy było określenie wpływu systemów rolniczych, rozmieszczenia roślin w łanie oraz genotypu soi na zawartość podstawowych składników odżywczych. Doświadczenie przeprowadzono w Gospodarstwie Doświadczalnym w Czesławicach należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Pierwszym czynnikiem był system uprawy (ekologiczny i konwencjonalny), drugim – odmiana soi (‘Aldana’ i ‘Merlin’) , trzecim – rozstawa rzędów (35 cm i 22,5 cm). W próbach nasion pochodzących ze zbioru z 2016 roku badano zawartości suchej masy, białka surowego, tłuszczu surowego, włókna surowego, popiołu surowego oraz BAW (związki bezazotowe wyciągowe). Zastosowane w doświadczeniu systemy uprawy oraz rozstawa rzędów nie różnicowały istotnie składu chemicznego nasion soi. Natomiast czynnik odmianowy wpłynął na ich skład chemiczny. Nasiona soi odmiany ‘Aldana’ zawierały istotnie więcej popiołu surowego oraz mniej tłuszczu surowego niż odmiany ‘Merlin’. Na podstawie przeprowadzonych badań trudno jest jednoznacznie określić wpływ czynników agrotechnicznych na cechy jakościowe nasion. Decydujące znaczenie mają warunki meteorologiczne panujące w okresie wegetacyjnym danego rejonu uprawy oraz genotyp poszczególnych odmian.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top