Effect of date of sowing on growth and yields of blueweed (Echium plantagineum L.)
 
 
More details
Hide details
1
Department of Industrial and Medicinal Plants, Agricultural University, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(2), 435-440
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In a 2-year field experiment a comparison was made of the effect of sowing dates on growth and yielding of two cultivars of blueweed: Blue Bedder and Mixed Bedding. The seeds were sown in mid April and at the beginning of May, at the rate of 5kg∙ ha-1 in rows 45 cm apart. The earlier date of sowing appeared to be more favourable for both cultivars: the plants were higher, had more branches, and produced greater mass of aboveground parts, roots and seeds. Delay of sowing resulted, however, in better germination of seeds and caused a slight increase of fat content in yield of seeds. As concerns the cultivars compared, irrespective of the date of sowing the plants of Mixed Bedding were higher, produced more vegetative mass, and had slightly more fat in seeds than Blue Bedder.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ terminu siewu nasion na wzrost i plonowanie żmijowca babkowatego (Echium plantagineum L.)
żmijowiec, termin siewu, odmiany, Plon
W dwuletnim doświadczeniu polowym badano wpływ terminu siewu nasion na wzrost i plonowanie dwu odmian żmijowca babkowatego: Blue Bedder i Mixed Bedding. Nasiona wysiewano w połowie kwietnia i na początku maja w ilości 5 kg∙ha-1, w rozstawie rzędów 45cm. Bardziej korzystny dla obydwu odmian okazał się termin kwietniowy: rośliny były wyższe, bardziej rozgałęzione oraz tworzyły większą masę części nadziemnych, korzeni i nasion. Opóźnienie wysiewu wpłynęło natomiast na lepsze wschody żmijowca oraz spowodowało niewielki wzrost zawartości tłuszczu w nasionach. Rośliny odmiany Mixed Bedding, niezależnie od terminu siewu były wyższe, miały większą masę wegetatywną a nasiona charakteryzowały się nieco wyższą zawartością tłuszczu niż odmiany Blue Bedder.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top