Effect of harvest time on yield and technological value of seeds of blueweed (Echium plantagineum L.)
 
 
More details
Hide details
1
Department of Industrial and Medicinal Plants, Agricultural University, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(3), 657-662
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A two year field experiment (2002 and 2003) was conducted to examine the effect of harvest time of two cultivars of blueweed: Blue Bedder and Mixed Bedding. Seeds were sown in the middle of April, in rows 45 cm apart at the rate of 5 kg ha-1. Plants were harvested at two stages: when 50% and 70% of seeds achieved ripeness. Delay of harvest up to the second stage resulted in a decrease of 1000 seeds weight and total yield of both cultivars (on average by 33%). Mixed Bedding produced bigger seeds, gave slightly higher yield, and the seeds contained more fat, GLA and SDA. The influence of harvest time on quality of seeds differed: delay of harvest of Blue Bedder led to a decrease in fat content and increase of GLA and SDA, while in the case of Mixed Bedding the content of those fatty acids decreased.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ terminu zbioru na plony oraz wartość technologiczną nasion żmijowca babkowatego (Echium plantagineum L.)
żmijowiec, termin zbioru, odmiana, Plon
W doświadczeniu polowym przeprowadzonym w latach 2002 i 2003 badano wpływ terminu zbioru na plony i jakość nasion dwu odmian żmijowca babkowatego: Blue Bedder oraz Mixed Bedding. Nasiona wysiewano w połowie kwietnia, w ilości 5 kg∙ha-1, rozstawie 45 cm. Surowiec zbierano w dwóch terminach: I – gdy 50% i II – gdy 70% nasion na roślinie było dojrzałych. Późniejszy sprzęt spowodował nieznaczne obniżenie MTN oraz plonów obydwu odmian (średnio o 33%). Odmiana Mixed Bedding tworzyła nieco większe nasiona i wyższe plony, charakteryzowała się ponadto wyższą zawartością tłuszczu i kwasów GLA i SDA. Wpływ terminu zbioru na jakość nasion był różny u poszczególnych odmian. W przypadku Blue Bedder opóźnienie zbioru przyczyniło się do zmniejszenia zawartości tłuszczu oraz zwiększenia udziału kwasów γ-lino-lenowego (GLA) i stearidonowego (SDA), zaś u odmiany Mixed Bedding stwierdzono nieznaczne obniżenie analizowanych składników nasion.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top