RESEARCH PAPER
Influence of Tytanit on the quality of rootstock of Rosa multiflora Thunb.
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Ornamental Plants, University of Agriculture Leszczyńskiego 58 str., 20-068 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-06-11
 
 
Acta Agroph. 2003, (85), 251-256
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A filed experiment was carried out in the period 2001-2002. Tytanit was used as spray in four different concentrations, i.e. 0.01, 0.02, 0.04 and 0.06% at two frequencies; 3 and 6 times during the vegetation period. Spraying with a 0,04% concentration of Tytanit had the most positive influence upon the hypocotyl diameter and length followed by the mass of the above-ground portion, and the mass of the root system. The number of first rank sprouts grew after the spraying of the shrubs with 0.01 and 0.04% concentration of Tytanit. A higher frequency of plants spraying during the vegetation period did not signification influence the features examined.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ Tytanitu na jakość podkładki róży wielokwiatowej (Rosa multiflora Thunb.)
Rosa multiflora Thunb, podkładka, Tytanit
Doświadczenie polowe przeprowadzono na podkładkach róży wielokwiatowej (Rosa multiflora Thunb.) w latach 2001-2002. Tytanit stosowany był w formie oprysku w czterech stężeniach 0,01, 0,02, 0,04 i 0,06%, przy dwóch częstotliwościach, 3 i 6 razy w okresie wegetacji. Oprysk Tytanitem w stężeniu 0,04% najkorzystniej oddziaływał na średnicę i długość szyjki korzeniowej oraz masę części nadziemnej i systemu korzeniowego. Liczba pędów I rzędu wzrastała po opryskiwaniu krzewów Tytanitem w stężeniu 0,01 i 0,04%. Zwiększona częstotliwość opryskiwania roślin w okresie wegetacji nic miała istotnego wpływu na badane cechy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top