RESEARCH PAPER
Effect of localised soil compaction and wetness on early root growth and functions
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-29
 
 
Acta Agroph. 2002, (78), 199-208
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The effect of three bulk densities (low, medium and high) of silty loam in half of vertically divided cylindrical column (diameter 15 cm, height 30 cm) on root growth and water uptake of wheat (var. Ismena) was investigated. Another half of the soil column was of low bulk density in all columns. The study was conducted in growth chamber at two soil water potentials (-8 kPa and -35 kPa). Reduced root growth in compacted soil was partly compensated for in loose soil. Root water use efficiency was greater in compacted than loose soil.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ miejscowego zagęszczenia i uwilgotnienia gleby na wzrost i funkcjonowanie korzeni pszenicy
podzielony system korzeniowy, pobór wody, gęstość gleby
W doświadczeniu modelowym określono wpływ trzech stanów zagęszczenia gleby płowej wytworzonej z lessu, w połowie pionowo podzielonej kolumny cylindrycznej (średnica 15 cm i wysokość 30 cm) na wzrost korzeni pszenicy i pobieranie wody. W drugiej połowie kolumny była gleba luźna. Badania przeprowadzono w fitotronie przy dwu potencjałach wody glebowej (-8 kPa i -35 kPa). Zmniejszony wzrost korzeni w glebie zagęszczonej był w części kompensowany przez zwiększony wzrost w sąsiadującej glebie luźnej. Efektywność pobierania wody przez korzenie roślin na jednostkę długości była większa w glebie zagęszczonej niż luźnej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top