RESEARCH PAPER
Effect of cover crops mulching and no-tillage cultivation on the soil compaction and moisture
 
More details
Hide details
1
Katedra Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych AR, ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2001, (45), 105-116
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Field experiment was carried out on lessive soil derived from silly medium loam with onion and carrot cultivation. The residual effect of cover crop mulches (white mustard, spring vetch, tansy phacelia, oats) and no-tillage cultivation on the soil compaction and moisture was investigated. Cover crop mulches had a favourable effect on the soil moisture, decrease of soil density and total porosity increase during vegetation season. No-tillage cultivation did not have a significant influence on the soil moisture decrease in layer 0-20 cm. Advantageous effect of agricultural practices disappeared under the influence of intensive snowfall and torrential rainfall in springtime.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ mulczowania międzyplonowymi roślinami okrywowymi i uprawy zerowej na kształtowanie wilgotności i zagęszczenia gleby
mulczowanie, uprawa zerowa, wilgotność i zagęszczenie gleby
W doświadczeniu polowym prowadzonym na glebie płowej, wytworzonej z gliny średniej pylastej badano następczy wpływ międzyplonów letnich (gorczyca biała, wyka siewna, facelia, owies) tworzących po zimie mulcz oraz uprawy zerowej na wilgotność gleby i jej zagęszczenie. Badane rośliny międzyplonowe dodatnio wpłynęły na wilgotność, zmniejszenie gęstości i wzrost porowatości ogólnej gleby zarówno wczesną wiosną, przed rozpoczęciem wiosennych prac polowych, jak i podczas okresu wegetacji roślin warzywnych. Uprawa zerowa z siewem bezpośrednim w rolę nieuprawioną nic wpłynęła na pogorszenie wilgotności gleby i zmniejszenie zapasu wody w ornej warstwie gleby. Dodatnie efekty wykonanych zabiegów agrotechnicznych zanikały pod wpływem gwałtownych i obfitych opadów śniegu i deszczu, występujących wiosną.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top