RESEARCH PAPER
Influence of design features of disc splitting machine on quality of crushing process
 
More details
Hide details
1
Faculty of Mechanical Engineering, Technical University of Lublin, ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-29
 
 
Acta Agroph. 2002, (78), 209-217
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the analysis of the influence of design features of disc splitting machine (chipper) on quality of wood crushing process. Investigations were made both at laboratory and in practice. Quasi shearing laboratory tests were realized on universal testing machine. Practice tests were realized using wood splitting machine model DVUA-76 made by Koller & Bowenecamp from Żnin.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ cech konstrukcyjnych rozdrabniacza tarczowego na jakość procesu rozdrabniania
rozdrabnianie, jakość procesu, rozdrabniacz tarczowy, cechy konstrukcyjne
W opracowaniu poddano analizie wpływ cech konstrukcyjnych rozdrabniacza tarczowego typu rębak na jakość procesu rozdrabniania drewna. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych na maszynie wytrzymałościowej (quasi ścinanie) oraz w warunkach produkcyjnych na rozdrabniaczu DVUA-76 wyprodukowanym przez firmę Koller & Bowenecamp w Żninie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top