RESEARCH PAPER
Response of "Jonagold" apple trees to foliar boron application
 
 
More details
Hide details
1
Research Institute of Pomology and Floriculture Pomologiczna 18 str., 96-100 Skierniewice, Poland
 
 
Publication date: 2021-06-11
 
 
Acta Agroph. 2003, (85), 235-243
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The experiment was carried out in 2000-2001 in a commercial apple orchard in the Central Poland on mature Jonagold apple trees/M.26 planted al a spacing of 4 x 2 m on a sandy loam soil with 0.33 mg hot-water extractable B kg–1. Trees were sprayed with B (i) in spring at the stage of pink bud, beginning of flowering (when 10% of flowers were open), and at petal fall at a rate of 0.2-0.3 kg B ha–1 per spray (these sprays were applied on the same trees) or (ii) in fall, 4-5 weeks before leaf drop at a rate of 0.8 kg B-ha–1. Trees untreated with B served as control. The results showed that foliar B sprays had no effect on the vigour of trees, and mean fruit weight, soluble solids concentration, starch index, firmness and physiological stage of fruit at harvest. Boron-treated apple trees, regardless of the application term, had higher fruit yield as compared to control. Spring and fall B sprays increased B concentrations in flowers, fruits and in leaves 28 days after full bloom. Only apple fruit from the trees sprayed with B in spring had enhanced B status and were of better colouring than control. The fall B sprays caused leaf injury but had no effect on the intensity of defoliation. The results obtained indicate that fall B sprays are successful in the crop increase of B deficient apple trees.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Reakcja jabłoni odmiany "Jonagold" na nawożenie dolistne borem
jabłoń, nawożenie dolistne borem
Doświadczenie przeprowadzono w latach 2000-2001 w prywatnym sadzie jabłoniowym w Centralnej Polsce. Obiektem doświadczalnym były jabłonie odmiany Jonagold/M.26 posadzone w rozstawie 4 x 2 m na glebie piaszczysto gliniastej zawierającej średnią zawartość przyswajalnego boru (0,33 mg B•kg–1). Drzewa opryskiwane były borem (i) na wiosnę, w fazie różowego pąka, na początku kwitnienia (10% kwiatów w pełni kwitnienia) oraz w czasie opadania płatków kwiatowych w dawce 0.2-0.3 kg B•ha–1 w każdym zabiegu (wiosenne opryski wykonywane były na tych samych drzewach) oraz (ii) jesienią, 4-5 tygodnie przed opadaniem liści w dawce 0.8 kg B-ha–1. Drzewa nie traktowane borem stanowiły kontrolę. Wyniki badań wykazały, że dolistne nawożenie borem nie miało wpływu na wzrost drzew, średnią masę owocu, ekstrakt, indeks skrobiowy, jędrność oraz stan dojrzałości owoców w czasie zbioru. Niezależnie od terminu nawożenia dolistnego borem, zabieg ten powodował wzrost plonowania drzew. Zarówno wiosenne jak i jesienne nawożenie dolistne borem zwiększało koncentrację boru w kwiatach, zawiązkach owocowych oraz w liściach 28 dni po kwitnieniu. Jedynie jabłka z drzew opryskiwanych wiosną borem miały podwyższony poziom boru oraz były bardziej wybarwione niż owoce z drzew kontrolnych. Jesienne nawożenie dolistne spowodowało uszkodzenie liści co nie miało jednak wpływu na intensywność defoliacji. Uzyskane wyniki wskazują, że jesienne nawożenie dolistne borem jest skutecznym zabiegiem zwiększającym plonowanie jabłoni w warunkach niedostatecznego odżywienia tym składnikiem.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top