RESEARCH PAPER
Internal structure's changing analysis of wheat grain during the squeeze process
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Agricultural Engineering, University of Agriculture, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-29
 
 
Acta Agroph. 2002, (78), 219-225
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Internal structure's changing analysis of wheat grain Navigator during the squeeze process has been presenting in this paper. Based on the experimental investigation of wheat grain under axial presents compressing diagram load - deformation has been received. Microscopic pictures of internal structure of wheat grain cross section related to particular phases of squeezing process have been obtained.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza zmian struktury wewnętrznej ziarna pszenicy w procesie zgniotu
ziarniak pszenicy, fazy zgniotu, proces pękania, zdjęcia mikroskopowe
Przedstawiono analizę zmian struktury wewnętrznej ziarna pszenicy Nawigator w procesie jej zgniatania. Bazując na wykresie wytrzymałościowym obciążenie-odkształcenie zdefiniowano kolejne fazy destrukcji ziarna oraz określono charakterystyczne dla poszczególnych faz obrazy struktury wewnętrznej ziarna. Analizę przeprowadzono przy wykorzystaniu mikroskopu skaningowego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top