RESEARCH PAPER
Luminometer for delyed luminescence research during the lowering temperature of plant objects
 
More details
Hide details
1
Zakład Fizyki, Instytut Inżynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza, ul. Papieża Pawła VI nr 3,71-459 Szczecin
 
 
Publication date: 2021-12-11
 
 
Acta Agroph. 2003, (83), 45-57
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The different measuring systems of the delayed luminescence of plant objects at lowering temperatures are shown in this work. Up-to-date, a microcomputer set-up makes possible to study different components of delayed luminescence in the function of controlled temperature changes in leaf fragments at various time and intensity of photoactivation. These research results might lead to explain some phenomenon of low temperature influence on plants.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Luminometr do badania wpływu obniżania temperatury na opóźnioną luminescencję obiektów roślinnych
opóźniona luminescencja, układy pomiarowe, niska temperatura
W pracy przedstawiono budowę i zasadę działania kolejnych udoskonalanych wersji zestawu pomiarowego do badania wpływu niskiej temperatury na opóźnioną luminescencję fragmentów roślin. Aktualne, komputerowe stanowisko umożliwia badanie wpływu niskiej temperatury na dowolne składowe opóźnionej luminescencji fragmentów roślin przy różnych czasach i natężeniach fotowzbudzenia. Wyniki badań uzyskiwane przy pomocy tego zestawu przyczynią się do wyjaśnienia niektórych mechanizmów oddziaływania niskiej temperatury na rośliny.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top