RESEARCH PAPER
The mechanical properties of storage apple – tests verification
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2001, (45), 156-166
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In recent years, several techniques for quality evaluation based on the detection of various physical properties of fruit have been developed. Firmness is one of the property that is commonly used as a criterion of fruit quality. The fruit firmness decreases gradually during maturation and decreases rapidly during ripening and storage. The authors used the different mechanical tests to detect the basic mechanical properties of fruit. The elasticity parameter determined at deformation limit related to firmness was proposed to estimate quality of storage apple. Verification of this technique was made on the Jonagold apples.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości mechaniczne przechowywanych jabłek – weryfikacja testów
jabłka, właściwości mechaniczne, przechowywanie
W ostatnich latach powstało wiele technik oceny jakości owoców, a metody te zazwyczaj bazują na pomiarze różnych właściwości fizycznych. Jędrność jest jedną z cech, która jest często używana do opisu jakości owoców. Zazwyczaj jędrność owoców w trakcie ich rozwoju obniża się nieznacznie, a dopiero w okresie dojrzewania i przechowywania proces ten nabiera dynamiki. Autorzy zastosowali do oceny jabłek różne testy dla określenia ich podstawowych właściwości mechanicznych oraz zaproponowali parametr powiązany z ich jędrnością pozwalający na ocenę jakości owoców przechowywanych w różnych warunkach i terminach. Badania wykonano na owocach zimowej odmiany jabłek Jonugold.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top