RESEARCH PAPER
Physical properties of millet to his processing valve
 
More details
Hide details
1
Department of Machinery Food Engineering, Agricultural University, Doświadczalna 44, 20-236 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-28
 
 
Acta Agroph. 2001, (58), 137-142
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presented changes physical properties of millet as a primary product for groats in depends to different moisture content. It was measured strength characteristic of single millet grain and it was compared with its moisture content. The study was made on INSTRON apparatus and on set apparatus for physical properties.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości fizyczne prosa w odniesieniu do jego wartości przetwórczej
nasiona prosa, wilgotność, cechy wytrzymałościowe
W pracy przedstawiono zakres zmian wybranych właściwości fizycznych prosa jako surowca kaszarskiego w zależności od zróżnicowanego poziomu wilgotności początkowej. Dla pojedynczych obiektów określano wartości siły niszczącej strukturę nasiona, a następnie oceniano jej zmiany w zależności od wilgotności początkowej surowca. Badania realizowano za pomocą zestawu urządzeń do badań cech fizycznych nasion oraz maszyny do określania cech wytrzymałościowych typu INSTRON.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top