Changes of lupine seed moisture content caused by infrared radiation
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Machinery, University of Agriculture, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(98 - 4), 683-690
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presented studies on the effect of infrared radiation on the moisture content of the lupine seeds. Relation between temperature and moisture content of the raw material and between time processing and moisture content was studied. It was found that water content of lupine seeds decreased after infrared radiation treatment. The determining factors for the steaming intensity was: temperature, processing time and initial water content of the raw material.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmiany zawartości wody w nasionach łubinu spowodowane oddziaływaniem promieniowania podczerwonego
mikronizacja, nasiona łubinu, promieniowanie podczerwone, zawartość wody
W pracy zaprezentowano wyniki badań dotyczących wpływu promieniowania podczerwonego na zawartość wody w nasionach łubinu białego odmiany Wat. Badano zależność pomiędzy temperaturą i czasem trwania procesu, a zawartością wody w surowcu. Stwierdzono, że w wyniku procesu ogrzewania promieniami podczerwonymi nasion łubinu następuje spadek zawartej w nich wody. Czynnikami decydującymi o intensywności parowania wody są temperatura i czas trwania procesu oraz początkowa zawartość wody w surowcu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top