RESEARCH PAPER
Some physical properties of lentil seeds of Polish varieties
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-30
 
 
Acta Agroph. 2001, (46), 187-196
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A paper presents results of research of basic physical properties of Polish varieties of lentil: Anita and Tina. The following parameters were described according to seed's moisture content: distribution of size, mass of 1000 seeds, density and porosity in the range of 9-24% m.c. Moreover some quasi-static compression tests were performed on single seeds placed m two directions. The characteristic parameters were derived form compression curves i.e. maximal force and deformation stood by n single seed as well as n corresponding work. The range of moisture content was from 0 to 13% w.b.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Niektóre właściwości fizyczne nasion polskich odmian soczewicy
soczewica, wilgotność, gęstość, porowatość, odporność na obciążenia
Przedstawiono wyniki badań podstawowych właściwości fizycznych nasion polskich odmian soczewicy: Anita i Tina. Wyznaczono rozkłady wielkości nasion oraz zależność masy tysiąca nasion, gęstości i porowatości od wilgotności w przedziale 9-24%. Ponadto przeprowadzono quasi-statyczne ściskanie pojedynczych nasion soczewicy w dwu płaszczyznach i wyznaczono parametry opisujące odporność nasion soczewicy na obciążenia zewnętrzne w zakresie wilgotności od 0-13%. Do opisu odporności nasion na ściskanie wybrano maksymalną silę i odkształcenie jakie przenosiły nasiona oraz wyznaczoną dla tych parametrów pracę.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top