RESEARCH PAPER
The influence of geometrical parameters of blade on slicing process of some vegetables
 
 
More details
Hide details
1
Department of Machinery Food Engineering, Agricultural University, Doświadczalna 44,20-236 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-28
 
 
Acta Agroph. 2001, (58), 127-135
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this paper was to investigate the influence of the angle of the blade on slicing roots of carrot and parsley. The test included the investigations of slicing process using Instron apparatus and analysis pictures of obtained cross-sections using vision system. The investigations showed that the increase of blade angle caused the significant increase of slicing resistance and unitary work of slicing.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ geometrii narzędzia tnącego na przebieg procesu cięcia wybranych warzyw korzeniowych
cięcie, ostrze, kąt, marchew, pietruszka
Celem niniejszej pracy było przeprowadzenie badań dotyczących wpływu kąta ostrza na przebieg procesu cięcia na plastry korzeni marchwi i pietruszki. Zakres pracy obejmował badanie procesu cięcia na aparacie Instron z wykorzystaniem własnej konstrukcji zespołu tnącego i analizę obrazu uzyskanych przekrojów. Przeprowadzone badania wykazały, że wzrost kąta ostrza powoduje statystycznie istotny wzrost oporów cięcia i jednostkowej pracy cięcia w granicach 20%-30%.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top