RESEARCH PAPER
Water in the natural environment
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27
 
 
Publication date: 2020-09-25
 
 
Acta Agroph. 2001, (53), 7-15
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The role of water in the natural environment was showed. The properties of water and its influence on the climate of Earth were presented. It was stated that insufficiency of water as well as for current needs of people and plant production is the reason that water becomes strategy raw material in the world.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Woda w środowisku przyrodniczym
woda, środowisko przyrodnicze, produkcja roślinna
Przedstawiono rolę wody w środowisku przyrodniczym. Omówiono jej właściwości oraz wpływ na klimat kuli ziemskiej. Pokazano, że niedostatek wody, zarówno dla bieżących potrzeb człowieka jak i produkcji roślinnej, spowodował, że stała się ona surowcem strategicznym.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top