RESEARCH PAPER
Activity of total alkaline phosphatase in chosen lakes Łęczyńsko-Włodawskie lake district. Part I. Lake mesotrophic Piaseczno
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Microbiology, University of Agriculture, K. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
2
Institute of Soil Science and Environment Management University of Agriculture, K. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-14
 
 
Acta Agroph. 2001, (56), 125-135
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Activity of total alkaline phosphatase in water and bottom sediment of different zones of mesotrophic Lake Piaseczno has been studied during 5-year's experiment. Analyses were made in four replications every year (April, May, July, September). It was found that littoral water was characterized with the highest level of the enzyme's activity. It was similar in other zones showing slight increasing trend in methalimnion. Total alkaline phosphatase activity was different in bottom sediments. Its lowest values were observed in littoral, and the highest in pelagial. Based on the enzymatic parameter studied as one of factors of lake eutrophication, no increase of trophicity in Lake Piaseczno was recorded in period under study.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Aktywność ogólnej fosfatazy zasadowej w wodzie i osadzie dennym niektórych jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Cz. I. Mezotroficzne jezioro Piaseczno
aktywność ogólnej fosfatazy zasadowej, woda, osad denny, mezotroficzne jezioro Piaseczno
W pięcioletnim okresie badano aktywność ogólnej fosfatazy zasadowej w wodzie i osadzie dennym różnych stref mezotroficznego jeziora Piaseczno. Analizy wykonywano czterokrotnie każdego roku (kwiecień, maj, lipiec, wrzesień). Stwierdzono, że największą aktywnością tego enzymu cechowała się woda litoralna jeziora. W pozostałych strefach badana aktywność utrzymywała się na zbliżonym poziomie, wykazując niewielka tendencję wzrostową w metalimnionie. Natomiast w osadzie dennym aktywność ogólnej fosfatazy zasadowej kształtowała się odmiennie. Najniższe jej wartości wykrywano w litoralu, a najwyższe w pelagialu. Opierając się na badanym parametrze enzymatycznym jako jednym ze wskaźników eutrofizacji jezior nie zauważono, aby w analizowanym okresie wystąpił wzrost poziomu troficzności zbiornika Piaseczno.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top