RESEARCH PAPER
Biochemical activity in the water and bottom sediment of Piaseczno and Głębokie Lakes (Łęczyńsko-Włodawskie Lake District)
 
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Microbiology, University of Agriculture Leszczyńskiego 7 str., 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-01-07
 
 
Acta Agroph. 2002, (67), 59-66
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The mesotrophic Lake Piaseczno and the eutrophic Lake Głębokie (in the Łęczna-Włodawa Lake District) were the subject of a five-year study. The activity of the process relating to nitrogen cycle (protease, ammonification) and phosphorus cycle (alkaline phosphatases total, algal, bacterial and free) in the water and the bottom sediment in various zones of these reservoirs were investigated. Both in the water and bottom sediment or Lake Głębokie a higher biochemical activity than that in Lake Piaseczno was observed. Differences in activity appeared stronger in the case of phosphatases. It would suggest on the usefulness of these tests for the evaluation of the lakes trophic level.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Aktywność biochemiczna wody i osadu dennego jezior Piaseczno i Głębokie (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie)
aktywność biochemiczna, woda, osad denny, jeziora, trofia
Pięcioletnimi badaniami objęto mezotroficzne jezioro Piaseczno i eutroficzne jezioro Głębokie (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie). W wodzie i osadzie dennym różnych stref tych zbiorników określono aktywność procesów związanych z krążeniem azotu (proteaza, amonifikacja) i fosforu (fosfatazy zasadowe ogólna, glonowa, bakteryjna, wolna). Zarówno w wodzie jak i osadzie dennym jeziora Głębokie odnotowano wyższą aktywność biochemiczną niż w zbiorniku Piaseczno. Różnice w aktywności wystąpiły najczęściej silniej w przypadku fosfataz, co wskazywałoby na przydatność tych testów w ocenie poziomu trofii jezior.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top