RESEARCH PAPER
Physical and chemical features of water and bottom sediments in the depression reservoirs on the Polesie Lubelskie
 
More details
Hide details
1
Department of Hydrobiology and Ichtiobiology, Uniwersity of Agriculture, Akademicka 13, Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-02-20
 
 
Acta Agroph. 2002, (68), 185-192
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Two small and shallow depression reservoirs, named Nadrybie and Szczecin are situated in the Łęczna-Włodawa Lakeland (eastern Poland). They were created in 1984 and 1993 respectively, as a result of ground subsidence on the area of hard coal mine "Bogdanka". Their surface range from 40 ha in Nadrybie reservoirs to 100 ha in Szczecin reservoirs. They collect ground water flowing down from agriculture areas. The aim of present work was to analyse the results of investigations on the chemistry of water and bottom sediments of anthropogenic lakes.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kształtowanie się czynników fizycznych i chemicznych wody i osadów dennych w zbiornikach zapadliskowych na Polesiu Lubelskim
zbiorniki zapadliskowe, chemia, woda, osad denny
Zbiorniki antropogeniczne Nadrybie i Szczecin powstały w latach dziewięćdziesiątych w wyniku osiadania terenów leżących nad pokładami węgla eksploatowanymi przez kopalnię Bogdanka. Powierzchnia zbiornika Nadrybie wynosi około 40 ha, a zbiornika Szczecin 100 ha. Maksymalna głębokość obydwu zbiorników nie przekracza 1.5 m. Zbiorniki zasilane są wodami podskórnymi, opadowymi oraz spływającymi z pól uprawnych. W wodach zbiorników oznaczano: odczyn zawiesinę, przewodnictwo elektrolityczne, zasolenie, całkowitą ilość rozpuszczonych soli, natlenienie, chemiczne (ChZT) i biochemiczne (BZT) zapotrzebowanie tlenu, węgiel organiczny (TOC), i zawartość związków biogennych: N-NO3, N-NH4, PO4. W wodzie i osadach dennych oznaczono zawartość Ca, Mg, Na, K, Fe, Mn, Zn, Pb, Cu, Cd.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top