Variations of net radiation of bare soil and grass surface at Wrocław-Swojec
 
 
More details
Hide details
1
Department of Agri- and Hydrometeorology, Institute of Environmental Development and Protection, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Pl. Grunwaldzki 24, Wrocław 50-363
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(2), 287-302
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents results of investigation of net radiation and its components on two agricultural surfaces - grass and bare soil - at the Wrocław-Swojec Observatory. The study used 12-monthly measuring material of permanent registration of flux intensity of global solar radiation K, reflected solar radiation K, incoming long-wave radiation L, outgoing long-wave radiation L in 2008. The analysis was concentrated on differences between radiation values of the investigated surfaces. The reasons of the differences between monthly average values of net radiation in daily and annual variation were taken into consideration. It was noted that net radiation of grass Q*tr dominated net radiation of bare soil Q*ug from May to August. In the remaining months the surface of bare soil possessed higher values of net radiation than grass, but they did not balance the quantity of energy which had been accumulated by the surface of grass in the warm period of the year. That was the reason why the average annual values of net radiation of grass Q*tr were higher than those of bare soil Q*ug. The base regulator of variation of the difference between the values of net radiation of both surfaces were albedo variations and differences in fluxes of outgoing long-wave radiation L. Topo-climatic effects of these radiation differences are also discussed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmiany bilansu promieniowania powierzchni bez roślin i porośniętej trawą we Wrocławiu-Swojcu
całkowity bilans promieniowania, bilans krótkofalowy, bilans długofalowy, trawa, ugór
Opracowanie przedstawia wyniki badań nad całkowitym bilansem promieniowania Q* i jego składowymi nad dwiema powierzchniami rolniczymi: porośniętą trawą Q*tr i powierzchnią bez roślin Q*ug prowadzonych w Obserwatorium Wrocław-Swojec. Wykorzystano 12-miesięczny materiał pomiarowy z 2008 roku z ciągłej rejestracji gęstości strumienia całkowitego promieniowania słonecz-nego K, gęstości strumienia promieniowania odbitego od powierzchni trawy i ugoru K, gęstości strumienia promieniowania zwrotnego atmosfery L i gęstości strumienia promieniowania powierzchni bez roślin i porośniętej trawą L. Skoncentrowano się na ukazaniu różnic pomiędzy wartościami radiacyjnymi tych powierzchni. Rozpatrzono przyczyny różnic w średnich wartościach miesięcznych bilansu promieniowania w przebiegu dobowym i rocznym. Zanotowano przewagę bilansu promieniowania powierzchni trawy Q*tr nad ugorem Q*ug w okresie od V-VIII. W pozostałych miesiącach powierzchnia bez roślin (ugór) miała wyższe wartości salda promieniowania, lecz nie równoważyły one ilości energii zmagazynowanej przez powierzchnię trawiastą w okresie letnim. Zadecydowało to o wyższych średnich rocznych wartościach Q*tr nad odpowiednimi wartościami Q*ug. Podstawowym regulatorem zmian różnic bilansu obu powierzchni była zmiana albedo i różnice w wypromieniowaniu strumienia L. Rozważono topoklimatyczne skutki zaobserwowanych różnic radiacyjnych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top