RESEARCH PAPER
Net radiation over fields of wheat, clover and bare soil in relation to solar radiation
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (34), 89-100
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of this paper was to demonstrate the relation between solar and net radiation over winter wheat field, red clover field and bare soil. The measurements were carried out during two seasons on the experimental fields at Felin near Lublin. For a detailed analysis the ten days in both seasons were selected (days without the rainfall but differed cloudiness). The ratio of net radiation to solar radiation sums for daily (from sunrise to sunset) and for other periods of day was computed. Moreover, on the basis of half-hourly values, the equations of linear regression between net and solar radiation were determined for each day on the examined fields. A considerably different relation between net and solar radiation was stated comparing the crop and bare soil, while it was only slightly differentiated in case of winter wheat and red clover making a compact plant cover.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Bilans promieniowania na polu pszenicy, koniczyny i bez roślin w relacji do całkowitego promieniowania słonecznego
bilans promieniowania, pszenica, koniczyna, gleba bez roślin
W pracy wykorzystano wyniki pomiarów całkowitego promieniowania słonecznego i bilansu promieniowania na polu pszenicy ozimej, koniczyny czerwonej i z glebą bez roślin, przeprowadzonych w wybranych dniach wiosennych i letnich w Felinie kolo Lublina . Dokonano porównania bilansu promieniowania na tych polach przy występowaniu różnych warunków pogodowych, przy czym główną uwagę skupiono na relacji między wielkościami bilansu promieniowania i promieniowania słonecznego. Rozpatrywano stosunek sum tych strumieni promieniowania z okresu dziennego (od wschodu do zachodu słońca) oraz w różnych porach dnia, a ponadto wyznaczono równania opisujące zależność bilansu promieniowania od promieniowania słonecznego w przebiegu dziennym (w oparciu o wartości półgodzinne). Stwierdzono, że relacja między całkowitym promieniowaniem słonecznym a bilansem promieniowania była wyraźnie różna przy porównam u pól z pokrywą roślinną i bez niej, natomiast mało zróżnicowana w przypadku pól z uprawą roślin tworzących w pełni okresu wegetacyjnego zwarty łan (jak pszenica i koniczyna).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top