Effect of copper industry on the content of Copper, Zinc and Lead in vegetable fodder
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(87 - 2), 233-238
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Heavy metals content (Cu, Pb, Zn) in vegetables fodder was analysed. Experiment was carried out in region of environmental contamination by copper industry on the following plants: wheat (grain), potatoes (tuber), grass (hay). On the basis of monitoring researches in recent 4 years (1998, 2000, 2002) a significant decrease of Pb in wheat grain and grass was found however, Cu and Zn concentration in tuber potatoes and grass increased.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ przemysłu miedziowego na zawartość miedzi, ołowiu i cynku w roślinach paszowych
przemysł miedziowy, metale ciężkie, rośliny paszowe
Dokonano porównawczej analizy zawartości metali ciężkich (Cu, Pb i Zn) w roślinach paszowych. Badania przeprowadzono w rejonie skażeń środowiska rolniczego przez przemysł miedziowy. Materiałem badawczym były następujące rośliny: pszenica (ziarno), ziemniak (bulwy), trawa łąkowa. Na podstawie badań monitoringowych w ciągu ostatnich 4 lat istotny spadek zawartości Pb, w szczególności w ziarnie pszenicy i trawie. Wzrosło natomiast istotnie stężenie Cu i Zn w bulwach ziemniaka, a także w trawie łąkowej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top