Effect of copper industry on the content of Copper, Zinc and Lead in vegetable fodder
 
More details
Hide details
1
 
Acta Agroph. 2003, 1(2), 233–238
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Heavy metals content (Cu, Pb, Zn) in vegetables fodder was analysed. Experiment was carried out in region of environmental contamination by copper industry on the following plants: wheat (grain), potatoes (tuber), grass (hay). On the basis of monitoring researches in recent 4 years (1998, 2000, 2002) a significant decrease of Pb in wheat grain and grass was found however, Cu and Zn concentration in tuber potatoes and grass increased.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ przemysłu miedziowego na zawartość miedzi, ołowiu i cynku w roślinach paszowych
przemysł miedziowy, metale ciężkie, rośliny paszowe
Dokonano porównawczej analizy zawartości metali ciężkich (Cu, Pb i Zn) w roślinach paszowych. Badania przeprowadzono w rejonie skażeń środowiska rolniczego przez przemysł miedziowy. Materiałem badawczym były następujące rośliny: pszenica (ziarno), ziemniak (bulwy), trawa łąkowa. Na podstawie badań monitoringowych w ciągu ostatnich 4 lat istotny spadek zawartości Pb, w szczególności w ziarnie pszenicy i trawie. Wzrosło natomiast istotnie stężenie Cu i Zn w bulwach ziemniaka, a także w trawie łąkowej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125