Influence of hydrogel alcosorb as 400 on nutritional status of lawn grasses
 
More details
Hide details
1
Department of Horticultural Plant Nutrition, Agricultural University, ul. Zgorzelecka 4, 60-198 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(4), 859-866
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The most characteristic feature of hydrogels is the ability of binding significant amounts of water. They also include cations, most frequently sodium ones. The aim of the research was to assess the effect of hydrogel Alcosorb AS 400 as medium amendment on the nutritional status of lawn grasses grown in green area (Red Fescue ‘Nimba’, Sheep’s Fescue ‘Noni’, Variousleaf fescue ‘Sawa’, Perennial ryegrass ‘Info’, Kentucky Bluegrass ‘Nandu’). Hydrogel in the doses of 0, 1, 2 and 3 g per dm3 was added to the medium. Increase of hydrogel Alcosorb AS 400 doses caused increase of sodium content in the grass species grown in the experiment. It modified the nitrogen and calcium status of plants.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ hydrożelu alcosorb as 400 na stan odżywienia traw gazonowych
trawa, hydrożel, makroskładniki, sód
Najbardziej charakterystyczną właściwością hydrożeli jest ich zdolność do wiązania znacznych ilości wody. W ich skład wchodzą także kationy, najczęściej sodu. Celem badań była ocena wpływu dodatku hydrożelu Alcosorb AS 400 do podłoża na stan odżywienia traw gazonowych (kostrzewa owcza ‘Nimba’, kostrzewa czerwona ‘Noni’, kostrzewa różnolistna ‘Sawa’, życica trwała ‘Info’, wiechlina łąkowa ‘Nandu’). Do podłoża dodano 0, 1, 2, 3 g hydrożelu na dm3. Wzrost dawki hydrożelu Alcosorb AS 400 spowodował wzrost zawartości sodu w uprawianych gatunkach traw gazonowych, co wpłynęło modyfikująco na stan odżywienia azotem i wapniem tych roślin. Uprawiane gatunki traw gazonowych nie są wrażliwe na podwyższoną zawartość sodu w podłożu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top