RESEARCH PAPER
The relation between soil heat flux and net radiation on cultivated fields with and without plant cover
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2001, (45), 117-129
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Comparison of daily course of soil heat flux (G), net radiation (Rn) and ratio G/Rn values on fields with winter wheat and red clover and on bare soil is presented in the paper. The simultaneous measurements of G and Rn fluxes were carried out during chosen sunny summer days on the experimental fields at Felin near Lublin. The values of G/Rn ratio were analyzed for different time ranges from sunrise to sunset, with special regard to the ratio of sums of positive soil heat flux (directed into soil) to positive net radiation (sG+/sRn+). Results showed the influence of different types of vegetation and its absence on the soil heat flux, net radiation and their ratio. Differentiation of these values was very distinct between the fields of various active surface characters (with and without plant cover). However, it was also observed in the case of high and compacted plant cover (wheat in the stage of heading and clover at flowering).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
O relacji między strumieniem ciepła w glebie a bilansem promieniowania na polu bez roślin i z pokrywą roślinną
strumień ciepła w glebie, bilans promieniowania, struktura bilansu cieplnego
W oparciu o wyniki pomiarów przeprowadzonych równolegle na polach pszenicy ozimej, koniczyny czerwonej i bez roślin w Felinie kolo Lublina dokonano porównania przebiegu gęstości strumienia ciepła w glebie (G), wartości bilansu promieniowania (Rn) oraz stosunku G/Rn na tych polach podczas pogodnych dni letnich. Zestawiono i analizowano wartości stosunku G/Rn obliczone dla różnych przedziałów czasowych w ciągu dnia (od wschodu do zachodu słońca), szczególną uwagę zwracając na relację sum dodatnich wartości strumienia ciepła w glebie (skierowanego od powierzchni w głąb gleby) do sum dodatnich wartości bilansu promieniowania (sG+/sRn+). Przedstawione w pracy wyniki dokumentują wpływ obecności i rodzaju pokrywy roślinnej tak na wartości strumienia ciepła wnikającego do gleby i bilansu promieniowania, jak i ich stosunku. Zróżnicowanie tych wartości między polami o zupełnie różnym charakterze powierzchni czynnej (pole bez roślin i z pokrywą roślinną) było bardzo wyraźne, ale zaznaczyło się również w przypadku pól pokrytych zwartym łanem roślin (pszenica w fazie kłoszenia. koniczyna wchodząca w fazę kwitnienia).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top