Variability of air temperature in Szczecin in the years 1949-2008
 
More details
Hide details
1
Department of Agronomy, West Pomeranian University of Technology ul. Pawła VI 3, 71-459 Szczecin
 
2
Department of Meteorology and Climatology, West Pomeranian University of Technology ul. Pawła VI 3, 71-459 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2011, 17(2), 301-309
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The present work deals with the study of the linear trend and the cyclic character of the annual mean of air temperature in Szczecin in the last 60 years. For this purpose, the method of linear regression was applied as well as the spectrum analysis based on the analysis of Fourier time series. In the last 20 years (1989-2008), the following years of extreme mean temperatures were observed: cold year 1996 (7.09oC) and warm year 2007 (10.28oC). The occurrence of a positive linear trend of the annual mean temperature of the regression coefficient 0.0242oC year-1 was recorded. It was shown that the changes of the analysed air temperature are of a cyclic character and the dominant period of the changes amounts to about 8.6 years. To determine the tendencies of the changes more accurately, longer temperature measurement series are required.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmienność temperatury powietrza w Szczecinie w latach 1949-2008
temperatura, trend liniowy, analiza widmowa, cykliczność
W pracy badano trend liniowy i cykliczność średniej rocznej temperatury powietrza w Szczecinie w ostatnim 60-leciu. W tym celu zastosowano metodę regresji liniowej oraz analizę widmową, opartą na analizie szeregów czasowych Fouriera. W ostatnim dwudziestoleciu (1989-2008) zauważono występujące w tym okresie lata o ekstremalnej średniej temperaturze: zimny rok 1996 (7,09oC) i ciepły 2007 rok (10,28oC). Stwierdzono występowanie dodatniego trendu liniowego średniej rocznej temperatury o współczynniku regresji 0,0242oC•rok-1. Wykazano także cykliczność zmian analizowanej temperatury powietrza o dominującym okresie około 8,6 lat. Do dokładniejszego określenia tendencji zmian wymagane są dłuższe serie pomiarowe temperatury.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top