Utilization of straw for energy generation purposes in local heating systems; its economical and ecological aspects
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Agricultural Science in Zamość, Agricultural University in Lublin, ul. Szczebrzeska 102, 22-400
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(3), 591-601
 
KEYWORDS
ABSTRACT
About 25 million tons of straw are produced annually in Poland. For many decades straw was used mainly for animal production purposes, as fodder or a bedding material. In periods of lower yields, as it happened in the years 1977-1980, an actual deficit of straw was observed. The conducted research proved that since 1983 the yields of straw began to exceed the demand resulting from agricultural production. In the years 1983-1990 an average yearly surplus in relation to its agricultural utilization reached 5 354 thou. tons, whereas in 1995-2001 it was already 10 881 thou. tons. That calculation includes also a certain demand for ploughing up of straw, for maintaining a well-balanced amount of organic matter in soil. The growing excessive amounts of straw induced the search for a more efficient way for its utilization. One of such possibilities was the utilization of straw for power generation. Its calorific effect amounted from 14.3 to 15.2 MJ kg-1, because 1.5 ton of straw makes for an energy equivalent of 1 ton of coal. Its successful introductions proved that there are technical possibilities for utilization of straw as a fuel, not only for heating flats and livestock buildings, but also in communal heating plants. The aim of the research was to define the economic and ecological effects of thermal energy production from straw, in comparison to conventional fuels such as coal and oil. The research was conducted in ZGK Ulhówek (Lublin region) and PEC Lubań (Dolnośląskie region) in two heating seasons, 2003/2004 and 2004/2005. Among the ecological advantages the highest significance was that of the 98% reduction of sulphur oxides emission.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ekonomiczne i ekologiczne aspekty wykorzystania słomy na cele energetyczne w lokalnych systemach grzewczych
przedsiębiorstwo energetyki cieplnej, lokalny system grzewczy, odnawialne źródła energii, Słoma, miał węglowy, olej opalowy
W pracy porównano koszty produkcji energii cieplnej ze słomy, węgla i oleju opałowego w warunkach dwóch przedsiębiorstw energetyki cieplnej, w których funkcjonowały zarówno kotłownie opalane miałem węglowym o mocy 4 MW i 17,5 MW, słomą (0,9, 1 i 7 MW) oraz olejem opałowym (1,1 MW). Dane dotyczące efektów ekonomicznych zgromadzono w oparciu o prowadzone w przedsiębiorstwach zestawienia kosztów i przychodów w dwóch sezonach grzewczych 2003/2004 i 2004/2005. Efekty ekologiczne ustalono na podstawie badań przeprowadzonych w PEC Lubań przez Inspektorat Ochrony Środowiska. Koszt jednostkowy produkcji energii cieplnej w przypadku kotłowni węglowych wynosił od 17,5 do 23,8 złGJ-1, opalanych słomą 21-53,5 złGJ-1, a olejem 102,6-106,4 złGJ-1. W strukturze kosztów kotłowni węglowych największą pozycje stanowiły: zakup węgla 44,9-56,3%, remonty 6,6-15,4% oraz energia elektryczna 10,2-10,5%, w kotłowniach opalanych słomą: jej zakup 17,6-35,2%, amortyzacja 8,2-18,8% i wynagrodzenia 13,6-27,2%, a w olejowych zakup paliwa 61,6-64,4% oraz amortyzacja 22,2-23,2%. Analiza kosztów jednostkowych produkcji energii cieplnej w poszczególnych obiektach wykazała, że nie zawsze są one wyższe w kotłowniach opalanych słomą. Podstawową przyczyną tego zróżnicowania była efektywność ich wykorzystania. Zastosowanie słomy jako paliwa w systemie ciepłowniczym PEC Lubań spowodowało obniżenie emisji SOx o 57,5 t, NOx o 2,6 t, CO2 o ponad 10,5 tys. t oraz pyłów o 63 t.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top