Nitrogen status of greenhouse tomato plants grown in rye straw slabs
 
More details
Hide details
1
Research Insitute of Vegetable Crops, Department of Crop Science and Nutrition, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(4), 959-967
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The nitrogen content in root zone and nutritional status of tomato grown in slabs made of rye straw under glass were investigated. Substrate and root zone nutrient solutions were analysed. The electrical conductivity (EC), substrate salinity, pH, N-NO3 and N-NH4 determined in slab nutrient solution and in substrate did not differ significantly. The content of nitrate nitrogen, both in nutrient solution and in substrate, was low (less than 20 mg dm-3) and it was rising from the 7th week of growing. At the and of cultivation period, N content in nutrient solution and in substrate amounted to 300 and 400 mg dm-3, respectively. For the whole period of growing, the content of N-NH4 in the nutrient solution and in the substrate was low and amounted to less then 16 mg dm-3. Even though the content of nitrogen in substrate was low, the nutrition status of plant was good.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena stanu odżywienia azotem roślin pomidora szklarniowego uprawianego w słomie żytniej
pomidor, Słoma, N-NO3, N-NH4
W szklarniowej uprawie pomidora (Licopersicon esculentum Mill. odm. ‘Blitz’ F1) w płytach wykonanych ze słomy żytniej badano zawartość azotu w strefie korzeniowej oraz stan odżywienia roślin tym składnikiem. Analizowano podłoże oraz pożywki pobrane bezpośrednio z mat uprawowych. Stężenie składników pokarmowych (EC, zasolenie), pH oraz N-NO3 i N-NH4 określone w pożywkach pobranych z mat uprawowych nie różniło się istotnie od oznaczeń wykonanych w podłożu-słomie. Zawartość azotanowej formy azotu zarówno w podłożu jak i roztworze była bardzo niska (do 20 mgdm-3) i wzrastała dopiero od 7 tygodnia uprawy. W końcowym okresie uprawy oznaczano około 300 mg N-NO3dm-3 w pożywce z mat i około 400 mg N-NO3dm-3 w podłożu. Koncentracja N-NH4 w podłożu i pożywce w strefie korzeniowej przez cały okres uprawy była na niskim poziomie maksymalnie 16 mgdm-3. Pomimo niskiej zawartości azotu w podłożu ze słomy, stan odżywienia roślin tym składnikiem był dobry.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top