RESEARCH PAPER
Determination of a laser radiation energy dose in the seed biostimulation process
 
More details
Hide details
1
Department of Physics, University of Agriculture, Akademicka 13, 20-033 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-26
 
 
Acta Agroph. 2002, (62), 15-23
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The method allowing determination of a radiation energy dose used in the laser biostimulation process of seeds is presented. First, the energy density for a seed surface is determined. It depends on a seed speed and on amplitude of vibrations of the system. Then an average seed surface is calculated by the use of the Planimetr program. The program determines the seed surface basing on differences in the brightness of a seed and background layer. Finally, a simple dependence allowing determination of the laser radiation energy dose as a function of basic technological parameters is obtained.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ustalanie dawek energii promieniowania laserowego w procesie biostymulacji nasion
biostymulacja, energia i moc promieniowania laserowego
W pracy przedstawiono metodę wyznaczania energii promieniowania laserowego, jaka jest dostarczana na powierzchnię nasion w trakcie biostymulacji laserowej przy wykorzystaniu metody nastawnych dawek energii. W tym celu określono najpierw gęstość powierzchniową dostarczanej energii. Zależy ona od prędkości przesuwu nasion po rynience zsypowej, od kąta jej nachylenia oraz od amplitudy drgań urządzenia wibrującego. Następnie wyznaczono powierzchnię czynną nasion. W tym celu zastosowano program komputerowy Planimetr, który w oparciu o różnicę stopnia jasności powierzchni nasiona i tła automatycznie ją określa. Efektem końcowym jest prosta zależność określająca ilość energii promieniowania laserowego dostarczanej nasionom w funkcji podstawowych parametrów technologicznych procesu ich biostymulacji.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top