RESEARCH PAPER
The influence of helium-neon laser and chemomutagen (MNU) on variability of traits in M1 progeny of grasspea (Lathyrus sativus L.)
 
More details
Hide details
1
Institute of Plant Genetics, Polish Academy of Sciences, Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań, Poland
 
2
Centre of Laser Technology, Wiosny Ludów 49, 02-495 Warszawa, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-28
 
 
Acta Agroph. 2002, (62), 127-134
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The seeds of two Polish cultivars of grasspea (Lathyrus sativus L.) were irradiated with laser light, treated with chemomutagen (MNU) and combination of laser and MNU (laser + MNU and MNU + laser). After treatment the seeds were sown in field conditions and after harvest the plant height and yield structure parameters were estimated. The laser light induced biostimulation effect, particularly for dose of 30 minutes and cv. Derek. Longer irradiation (90 and 120 minutes) caused small reduction effect. MNU alone induced strong biological injuries. The combination treatment of laser with MNU caused smaller reduction of traits than MNU alone. The cv. Krab showed higher susceptibility on laser light irradiation as compared to cv. Derek. The reverse reaction of cultivars was observed for single treatment with MNU. In combined treatment the higher values of traits were obtained for cultivar Krab than Derek.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ światła lasera helowo-neonowego i chemomutagenu (MNU) na zmienność cech lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.) w pokoleniu M1
biostymulacja, chemomutagen, laser, lędźwian siewny, pokolenie M 1, struktura plonu, zmienność cech
Nasiona dwóch krajowych odmian lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.) napromieniowano światłem lasera, traktowano chemomutagenem (MNU) oraz ich kombinacjami (laser + MNU) i (MNU + laser). Nasiona wysiewano na poletka w doświadczeniu polowym (pokolenie M1) a po zbiorze analizowano wysokość roślin i parametry struktury plonu. Światło lasera indukowało efekt biostymulacji (przy dawce 30 minut i odmiany Derek) oraz niewysoki efekt redukcji przy dłuższych czasach ekspozycji lasera (90 i 120 minut). MNU silnie redukował wartości badanych cech, zwłaszcza u odmiany Derek. Kombinacje łączone laser i MNU obniżały wartości cech w stopniu mniejszym aniżeli wyłączne działanie MNU. Odmiana Krab wykazywała większą wrażliwość na działanie światła lasera aniżeli odmiana Derek. Odwrotną reakcję odmian obserwowano przy wyłącznym działaniu MNU. W kombinacjach łączonych wyższe wartości uzyskano dla odmiany Krab aniżeli Derek.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top