RESEARCH PAPER
Influence of the presawing laser biostimulation of tomatoe seeds on their germination process
 
More details
Hide details
1
Department of Physics, University of Agriculture, Akademicka 13, 20-033 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-26
 
 
Acta Agroph. 2002, (62), 5-14
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Results of performed investigations on an influence of a presowing laser biostimulation of "Promyk" variety tomatoe seeds on their germination are presented. The correct description of the process and interpretation of the results required new more precise models than those commonly used or proposed by standards. Due to small differences between germination abilities for biostimulated and not biostimulated seeds two mathematical models have been involved in the analysis ­- an analytical model and a simulation model.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena wpływu przedsiewnej laserowej biostymulacji nasion pomidorów na proces ich kiełkowania
biostymulacja laserowa, nasiona pomidorów, kiełkowanie, matematyczne modelowanie
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem przedsiewnej laserowej biostymulacji nasion pomidorów gruntowych odmiany Promyk na proces ich kiełkowania. W celu przeprowadzenia prawidłowej oceny wyników pomiarów podjęto próbę opracowania metod precyzyjniejszego opisu procesu kiełkowania, niż opis wynikający z metod powszechnie stosowanych i zalecanych przez Polską Normę. W związku z występującymi, nieznacznymi różnicami pomiędzy parametrami określającymi żywotność nasion biostymulowanych i niebiostymulowanych opisano zależności intensywności kiełkowania i liczby kiełkowań od czasu przy pomocy dwu modeli matematycznych ­- modelu analitycznego i modelu symulacyjnego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top