RESEARCH PAPER
Effect of presowing laser biostimulation of faba bean seeds on mechanical properties of succesive faba bean yields
 
More details
Hide details
1
Department of Physics, University of Agriculture, Akademicka 13,20-033 Lublin, Poland
 
2
Institute of Soil Science and Plant Cultivation, Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-26
 
 
Acta Agroph. 2002, (62), 25-34
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Paper presents the results of studies dealing with effects of presowing laser biostimulation of faba bean seeds, Caspar, Nadwiślanski and Rajan cultivars, on mechanic properties of yields have been presented. The laboratory studies enabled to estimate faba bean seeds crushing strength and resistance of seed coat to tension.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ przedsiewnej laserowej biostymulacji nasion bobiku na właściwości mechaniczne plonów
biostymulacja nasion, laser, plony
Praca zawiera wyniki badań dotyczące wpływu przedsiewnej biostymulacji laserowej nasion bobiku odmian Caspar, Nadwiślański i Rajan na właściwości mechaniczne plonów. Przeprowadzone badania laboratoryjne umożliwiły wyznaczenie wytrzymałości okrywy nasiennej oraz siły obciążającej dla progu zgniecenia i odpowiadającego mu odkształcenia.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top