RESEARCH PAPER
Use of simplex algorithm for determination of soil aggregation extremal changes
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-08-30
 
 
Acta Agroph. 2003, (93), 67-79
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The use of simplex algorithm for determination of soil aggregation extremal changes is presented. For one-directional aggregation changes and assumed in this paper criterion of the soil aggregation stability evaluation it enables to find the range of changes of the soil aggregates stability index. The basic data for calculation are distributions of soil aggregate frequencies before and after destruction factor occurrence. It was also discussed the existing problems of possible solutions and their uniquenesses. It stated that simplex algorithm is suitable for calculation of extreme values of aggregates stability index (ASI).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie algorytmu simplex do określania ekstremalnych zmian agregacji gleb
algorytm simplex, agregaty glebowe, wskaźnik trwałości
Zaprezentowano zastosowanie algorytmu simplex do określania ekstremalnych wartości wskaźnika agregacji gleb (ASI). Dla jednokierunkowych zmian agregacji i przyjętego kryterium oceny trwałości agregatów pozwala on znajdować przedział, w zakresie którego mogą zmieniać się wartości ASI. Podstawowymi danymi do obliczeń zakresu zmian są rozkłady częstości agregatów glebowych przed i po działaniu czynnika destrukcyjnego. Przedyskutowano również problemy istnienia dopuszczalnych rozwiązań i ich jednoznaczności. Stwierdzono, że algorytm simplex jest niezwykle przydatny do wyliczania ekstremalnych wartości wskaźnika agregacji gleb.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top