RESEARCH PAPER
Index of soil aggregates stability
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-08
 
 
Acta Agroph. 2002, (72), 105-115
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents a new index which is an innovative tool for the analysis of the soil aggregates stability. The soil aggregates stability index (ASI) is based on a linear function value of the transition matrix elements with coefficients being properly chosen weights. Each element of the transition matrix is a relative frequency (empirical probability) of aggregates transition from one class of values to another or staying in the same class. The proposed weights give an ASI scale of values from 1 to 32 and are constructed this way that a higher ASI value corresponds with a higher aggregates stability. The usefulness of the proposed index is presented by way of an example of three soils (Haplic Phaeozem, Mollic Gleysol and Orthic Rendzina) for which aggregate water stabi!ity was determined by different methods.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wskaźnik trwałości agregatów glebowych
agregacja gleby, wskaźnik trwałości
W pracy przedstawiono wskaźnik trwałości agregatów glebowych (ASI). Obliczanie wskaźnika sprowadza się do wyznaczenia wartości funkcji liniowej, której argumentami są elementy macierzy przejścia, a jej współczynnikami odpowiednio dobrane wagi. ASI może przyjmować wartości od 1 do 32. Pokazano przykłady obliczeń wskaźnika dla agregatów czarnoziemu, czarnej ziemi i rędziny, których wodoodporność określono metodami: deszczowania, cykli nawilżania-osuszania i przesiewania na mokro.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top