RESEARCH PAPER
Sorptivity and water-stability of aggregates from luvisol soils under different treatment
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-29
 
 
Acta Agroph. 2002, (78), 271-276
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The sorptivity and water-stability of soil aggregates from Luvisols under different treatment have been presented. It was stated that the distribution of sorptivity of aggregates in investigated soil profiles is characterized some irregularity, especially in profiles under forest. Waterstability of aggregates decreases in soil profi1es and that is higher in forest soils than in arable soils.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Sorpcyjność i wodoodporność agregatów gleb płowych wytworzonych z utworu piaszczysto-pylastego i lessu różnie użytkowanych
agregaty glebowe, sorpcyjność, wodoodporność
W pracy przedstawiono wyniki badań sorpcyjności i wodoodpomości agregatów gleb płowych różnie użytkowanych. Stwierdzono, że rozkład sorpcyjności agregatów glebowych w badanych profilach charakteryzuje się dużą nieregularnością, generalnie jest ona najwyższa w glebie pl owej leśnej wytworzonej z lessu. Wodotrwałość agregatów wykazuje wyraźną tendencję do zmniejszania się wraz ze wzrostem głębokości i jest wyższa w glebach leśnych niż w uprawnych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top