RESEARCH PAPER
Influence of the physical properties of soil aggregates for the growth of wheat plant in initial development phase
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-29
 
 
Acta Agroph. 2002, (78), 263-269
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper the results of researches on the wheat growth in dependence on physical properties of soil aggregates. are presented. It was shown that wheat growth was the biggest in the objects with 5-3 mm aggregates at pF about 2.2. The factor that limited root growth in the intraaggregate micropores was penetrometric resistance of single aggregate, which was bigger in Rendzic Leptosol than in Haplic Luvisol and smaller in the aggregates on smaller diameter.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wybranych właściwości fizycznych agregatów glebowych na wzrost pszenicy w początkowej fazie rozwoju
agregaty glebowe, wzrost roślin
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wzrostem korzeni i części nadziemnych pszenicy w zależności od stanu fizycznego agregatów glebowych składających się na środowisko wzrostu i rozwoju roślin. Stwierdzono, że wzrost roślin był najintensywniejszy w przypadku agregatów wielkości 5-3 mm przy pF 2,2. Czynnikiem limitującym wzrost korzeni w porach wewnątrzagregatowych był opór penetrometryczny pojedynczych agregatów glebowych, większy w rędzinie niż w glebie płowej oraz mniejszy dla agregatów o mniejszej średnicy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top