RESEARCH PAPER
Zastosowanie wskaźnika CWSI w procesie irygacji użytków zielonych
 
More details
Hide details
1
Department of Water and Waste-Water Management, Technical University of Lublin, ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-08-30
 
 
Acta Agroph. 2003, (93), 81-88
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article presents the application of the water stress index as a method of predicting the requirement to irrigate. The simple linear relationship between the crop canopy temperature minus the ambient air temperature (Tc - Ta) to the VPD is called the CWSI baseline. The data necessary to estimate the baseline and the CWSI indicator for grassland was collected at the experimental station in Sosnowica, Poland. This method of estimating the CWSI index may be helpful for identifying management decisions but the different results obtained in 1995 and 1996 and the relatively low correlation coefficients (0.54-0.73) indicate that further field research and more experimental measurements are needed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Estimation of the water stress index of crops as a method of predicting the requirement to irrigate
symulacje, stres wodny, temperatura radiacyjna roślin, prognozy nawodnień
Artykuł prezentuje jedną z użytecznych i praktycznych metod opracowywania harmonogramów nawodnień opartą o obliczanie parametru CWSI (Crop Water Stress Index). Linia bazowa indeksu CWSI określana jest jako prosta liniowa zależność pomiędzy różnicą temperatur łanu i powietrza oraz ciśnieniem ssącym gleby. W pracy pokazano przykład zastosowania metody CWSI w oparciu o badania przeprowadzone na eksperymentalnej stacji badawczej zlokalizowanej w Sosnowicy, w Polsce. Prezentowany model może być pomocnym narzędziem wspomagającym procesy decyzyjne, ale zr6znicowane wyniki uzyskane na podstawie danych eksperymentalnych oraz stosunkowo niskie współczynniki korelacji, wskazują że metoda wymaga dalszych prac badawczych oraz pomiar6w prowadzonych na rzeczywistych obiektach.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top