Uniaxial compression of rapeseed using apparatus with cuboid chamber
,
 
,
 
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
2
Karpenko Physico-Mechanical Institute of NAS of Ukraine, ul. Naukova 5, Lviv 79601, Ukraine
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(3), 677-685
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A uniaxial compression apparatus was constructed, having a cubical test chamber of adjustable width. The bottom of the chamber and one of its walls were both supported on three load cells to permit determination of vertical and horizontal pressures. Tests were performed with rapeseed to validate the apparatus, to determine minimum specimen width, and to determine horizontal to vertical pressure ratio. Specimens 120 mm high (initially) and 120 mm long that had adjustable widths of 8, 14, 21, 27, 33, 39 and 44 mm were tested. Results showed that testing with specimens of width smaller than 10 seed diameters gave unstable values of pressure ratio. Results of tests with specimens wider than 10 seed mean geometric diameters gave values of pressure ratio consistent with those obtained earlier in cylindrical uniaxial compression apparatus.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badania jednoosiowego ściskania nasion rzepaku w aparacie o prostopadłościennej komorze
materiał ziarnisty, minimalny wymiar próbki, iloraz naporu, rzepak, test jednoosiowego ściskania, przenoszenie naprężeń
Zbudowano aparat jednoosiowego ściskania o prostopadłościennej komorze pomiarowej o nastawnej szerokości. Oparcie dna komory i jednej ze ścian na przetwornikach siły pozwalało wyznaczyć napory pionowy i poziomy. W badaniach jednoosiowego ściskania próbek rzepaku określono minimalną niezbędną szerokość próbki oraz wyznaczano iloraz naporu poziomego i pionowego k. Badano próbki o wysokości początkowej 120 mm, długości 120 mm oraz zmiennej szerokości 8, 14, 21, 27, 33, 39 i 44 mm. Testy na próbkach o szerokości mniejszej niż 10 średnich wymiarów ziaren dawały niestabilne wartości ilorazu naporu. Testy z próbkami o większej szerokości dawały wyniki stabilne i zgodne z wynikami wcześniej wykonanych badań w aparacie jednoosiowego ściskania wyposażonego w standardową komorę cylindryczną.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top